Nội quy

Nội quy học viên tại Sy Art

NỘI QUY HỌC VIÊN

 Sky Art luôn mong muốn các bé tự do sáng tạo nhưng những chuẩn mực cơ bản là những yếu tố không thể bỏ qua. Quan trọng hơn đây là quyền lợi của các bé

NỘI QUY GIÁO VIÊN

Không chỉ là học viên mà cả giáo viên của lớp vẽ sáng tạo Sky Art cũng có nội quy mục đích là để nâng cao chất lượng giảng dạy và tiếp xúc cùng với các bé