Vẽ cơ bản

Lớp vẽ cơ bản 1 tại Sky Art

LỚP VẼ CƠ BẢN 1

Lớp vẽ dành cho bé có độ tuổi từ 3-5 tuổi. Lớp vẽ sẽ giúp bé hình thành nên những thói quen tốt, tạo nên nền móng tốt cho tương lai của bé

CHI TIẾT
Lớp vẽ cơ bản 2 tại Sky Art

LỚP VẼ CƠ BẢN 2

Dành cho bé từ 5-8 tuổi, thông qua buổi học thử miễn phí các bé có thể được học trực tiếp tại lớp này hoặc được lên từ lớp cơ bản 1

CH TIẾT