Trần Nguyễn Chiêu Anh

Thầy giáo TRẦN NGUYỄN CHIÊU ANH

  • Đại học Mỹ Thuật Tp.HCM
  • Tác phẩm: Mùa ngô Tây Nguyên đạt triển lãm 2017

Trần Nguyễn Chiêu Anh người đồng sáng lập Sky Art

   Là người  đồng sáng lập nên Lớp vẽ sáng tạo Sky Art và hiện đang quản lý của Sky Art.

Cảm nhận về Sky Art của thầy giáo Trần Nguyễn Chiêu Anh 

   Đối với Chiêu Anh thì lớp vẽ sáng tạo Sky Art bây giờ không đơn thuần chỉ là dạy cho bé vẽ đẹp, biết làm một số việc thủ công… Mà chính xác là bây giờ, Sky Art đang góp sức phát triển Tư duy sáng tạo.

  Hơn hết các bé với tính cách rụt rè, nhút nhát, thiếu siêng năng… Khi đến với Sky Art thì chắc chắn sau một thời gian sự chuyển biến sẽ rõ rệt theo chiều hướng tích cực.

Bằng cấp và một số tác phẩm tiêu biểu của thầy giáo Trần Nguyễn Chiêu Anh