Nguyễn Thị Diễm Phương

Giáo viên NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG

  • Đại học Mỹ thuật Tp. HCM

Thành tích của Nguyễn Thị Diễm Phương trong quá trình đào tạo và giảng dạy

36% các bé học tại Sky Art đạt giải thưởng của các hội thi tại trường là do Cô Phương hướng dẫn. Đối với  cô Phương nền móng để học tập hay làm việc thì yếu tố tập trung là quan trọng nhất.

Phương pháp giảng dạy của cô Nguyễn Thị Diễm Phương

Đầu tiên là áp dụng các phương pháp khác nhau để tối ưu tính tập trung cho bé. Tiếp đến là bắt đầu rèn luyện tính tỉ mỉ và cuối cùng là để bé tự do sáng tạo. Thời điểm này là lúc để kích phát tiềm năng của bé.

Cô Nguyễn Thị Diễm Phương và Sky Art

Phương đến với Sky Art không chỉ đến để truyền đạt mỹ thuật mà vì Sky Art là nơi đủ khả năng để phát triển tư duy sáng tạo cho bé

Các tác phẩm tiêu biểu của cô Nguyễn Thị Diễm Phương